Publikacja „Farmy wiatrowe – pytania i odpowiedzi” dla SEO

zakres prac:

projekt graficzny publikacji, skład

klient:

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej